سرباز ولایت

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس سخنرانی سیدحسن نصرالله نماهنگ «سرباز ولایت» را منتشر کرد.

جهاد عظیم

سیدحسن نصرالله: اگر مجاهدت شهید سلیمانی نبود، حادثه شیراز هر روز در تمام شهرهای ایران ‌اتفاق می‌افتاد.

فراخوان روایت نویسی از آیین‌های بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی