معاون رئیس جمهوری در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم حضور یافت

سید اميرحسين قاضی‌زاده هاشمی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان بنياد شهید و امور ایثارگران با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم واقع در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از آثار موجود در این غرفه دیدن کرد و به طرح پرسش در مورد متن و محتوای این کتب پرداخت. قاضی‌زاده هاشمی اقدامات انجام گرفته توسط […]

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس