موشن کلیپ | همیشه حاضر

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس بخشی از بیانات سیدحسن نصرالله، موشن کلیپ «همیشه حاضر» را منتشر کرد.

سخنرانی سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم روز شهید

دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی به مناسبت روز شهید به تحولات فلسطین اشغالی پرداخت و تأکید کرد که دولت آمریکا مدیریت کننده جنگ در نوار غزه است و رژیم صهیونیستی با ارتکاب جنایات علیه غیرنظامیان ضربه سختی را بر پیکر خود وارد کرده است.

ویدیوکست | سید عزیز و مظلوم

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس گزیده‌ای از بیانات ماندگار شهید حاج قاسم سلیمانی ویدیوکست‌ «سید عزیز و مظلوم» را منتشر کرد.

افول تدریجی اسرائیل

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس بیانات رهبر معظم انقلاب و شهید حاج قاسم سلیمانی کلیپ نوشت «افول تدریجی اسرائیل» را منتشر کرد.

شهید الهام‌بخش

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس سخنرانی سیدحسن نصرالله نماهنگ «شهید الهام‌بخش» را منتشر کرد.

روح مقاومت

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس سخنرانی سیدحسن نصرالله نماهنگ «روح مقاومت» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس