برنامه تلویزیونی | راز شهادت (3)

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به مناسبت چهارمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی، قسمت سوم از برنامه تلویزیونی «راز شهادت» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس