گزارش تصویری | غرفه مکتب حاج قاسم در سومین روز سی و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران(2)

تصاویر اختصاصی غرفه انتشارات «بنیاد مکتب حاج قاسم» از سومین روز سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. مصلی امام خمینی(ره)، شبستان اصلی ساعت بازدید از ۱۰ تا ۲۰ نمایشگاه از 19 لغایت 29 اردیبهشت‌ماه برپا خواهد بود.

گزارش تصویری | غرفه مکتب حاج قاسم در سومین روز سی و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران(1)

تصاویر اختصاصی غرفه انتشارات «بنیاد مکتب حاج قاسم» از سومین روز سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. مصلی امام خمینی(ره)، شبستان اصلی ساعت بازدید از ۱۰ تا ۲۰ نمایشگاه از 19 لغایت 29 اردیبهشت‌ماه برپا خواهد بود.

گزارش تصویری | غرفه مکتب حاج قاسم در دومین روز سی و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران(2)

تصاویر اختصاصی غرفه انتشارات «بنیاد مکتب حاج قاسم» از دومین روز سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مصلی امام خمینی(ره)، شبستان اصلی ساعت بازدید از ۱۰ تا ۲۰ نمایشگاه از 19 لغایت 29 اردیبهشت‌ماه برپا خواهد بود.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس