صفحه آخر؛ امضای فرمانده

سردار «اسماعیل قاآنی» در دیدار غرفه مکتب حاج قاسم، در جریان تازه‌ترین آثار عرضه شده در نمایشگاه کتاب قرار گرفت.

گزارش تصویری | غرفه مکتب حاج قاسم در یازدهمین روز سی و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران(2)

تصاویر اختصاصی غرفه «بنیاد مکتب حاج قاسم» از یازدهمین روز سی و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. مصلی امام خمینی(ره)، شبستان اصلی ساعت بازدید از ۱۰ تا ۲۰ نمایشگاه از 19 لغایت 29 اردیبهشت‌ماه برپا خواهد بود.

گزارش تصویری | غرفه مکتب حاج قاسم در یازدهمین روز سی و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران(1)

تصاویر اختصاصی غرفه «بنیاد مکتب حاج قاسم» از یازدهمین روز سی و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. مصلی امام خمینی(ره)، شبستان اصلی ساعت بازدید از ۱۰ تا ۲۰ نمایشگاه از 19 لغایت 29 اردیبهشت‌ماه برپا خواهد بود.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس