محمدرضا شفیعی

تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام با زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی در سراسر کشور  

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس