لوح | شهداء علی طریق القدس (5)

مکتب حاج قاسم  به مناسبت چهلمین روز شهادت صالح العاروری معاون دفتر سیاسی حماس در حملۀ پهپادی رژیم صهیونیستی، لوح «شهداء علی طریق القدس» را منتشر کرد.

لوح | شهداء علی طریق القدس (2)

مکتب حاج قاسم، با گرامیداشت فرمانده شهید جبهه مقاومت سردار پرافتخار سپاه اسلام سیدرضی موسوی، لوح «شهداء علی طریق القدس » را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس