لوح | شهداء علی طریق القدس

مکتب حاج قاسم  به مناسبت شهادت صالح العاروری معاون دفتر سیاسی حماس در حملۀ پهپادی رژیم صهیونیستی، لوح «شهداء علی طریق القدس» را منتشر کرد.  

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس