جنایات منافقین

شهید حاج قاسم سلیمانی: هر کجا در بازار ما، در سپاه ما، در بسیج ما، در اداره‌جات ما، در داخل جامعه ما، در کاسب ما یک متدیّن باحرارت انقلابی وجود داشت، این‌ها رفتند به سمتش و شهید کردند. در یک برهه کوتاهی قریب به هجده هزار نفر را از برجسته‌های این نظام شهید کردند.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس