داروی درد من شهادت است

همزمان با روز شهید، دست‌نوشته‌ای تازه‌بدست‌آمده از شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی منتشر شد. حاج قاسم سلیمانی در یکی از یادداشت‌های خود اینگونه در وصف شهادت نوشته‌اند: “داروی درد من شهادت است”

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس