لوح | شهیدِ صادق

مکتب حاج قاسم به پاسداشت شهادت مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران در دمشق، لوح «شهیدِ صادق» را منتشر کرد

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس