لوح | فلاخن آتش

بنیاد مکتب حاج قاسم، براساس حماسه طوفان الاقصی، لوح «فلاخنت آتش» را منتشر کرد.

حمید رضا هاشمی

حاج قاسم سلیمانی: جانِ من و همۀ شهیدان ارزش فداشدن در راه ملت را دارد.

یادداشت رهبر انقلاب اسلامی درباره زندگی نامه خودنوشت حاج قاسم سلیمانی

رهبر انقلاب درباره زندگی نامه خودنوشت حاج قاسم سلیمانی با عنوان «از چیزی نمی‌ترسیدم» نوشته اند:هر چیزی که یاد شهید عزیز ما را برجسته کند، چشم‌نواز و دلنواز است، کتاب حاضر را هنوز نخوانده‌ام اما ظاهراً میتواند گامی در این راه باشد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس