روایت عادل عبدالمهدی از شهید سلیمانی

نخست وزیر پیشین عراق در اظهاراتی گفت: در اواخر سال ۲۰۱۹ در چنین روزهایی بود که شهید سلیمانی از من خواست که به عربستان بروم و میان تهران و ریاض میانجی‌گری کنم، من نیز درخواست او را قبول کردم و به عربستان رفتم. موضوع یمن یکی از موضوعات مهم و اساسی در این زمینه بود و کلید حل بسیاری از مشکلات به شمار می رفت.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس