شهید سلیمانی نقشه راه عدالتخواهان است

حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه، معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در هشتمین یادواره شهدای مدافع حرم گفت: شهید سلیمانی نقشه راه و مسیر تمام عدالتخواهان و ظلم ستیزان جهان است. حضرت آقا راه حاج قاسم را یک مکتب دانسته است لذا باید این مکتب چراغ راه آینده ما باشد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس