از تبار آب و آفتاب و آینه

علیرضا مختارپور با اشاره کتاب «از چیزی نمی‌ترسیدم»، با بیان اینکه زندگینامه‌ شهید سلیمانی حاوی اطلاعات دقیقی از تبار و خاندان و طایفه‌ای است که او در آن متولد شده و رشد کرده است، نوشت: زندگینامه‌ای که می‌توان آن را روایت حیات طیبه‌ یک روح مؤمن عاشق مخلص نامید؛ مردی از تبار آب و آفتاب و آینه

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس