لوح | چه بهشتی شود آنجا که شهیدان باشند

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به مناسبت چهلمین روز شهادت سردار شهید حاج صادق (حجت‌الله) امیدوار و شهیدان علی آقازاده، حسین محمدی، سعید کریمی و محمدامین صمدی، لوح «چه بهشتی شود آنجا که شهیدان باشند» را منتشر کرد.

لوح | رزق شهادت

مکتب حاج قاسم به پاسداشت شهادت مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران در دمشق، لوح «شهیدِ صادق» را منتشر کرد

لوح | شهیدِ صادق

مکتب حاج قاسم به پاسداشت شهادت مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران در دمشق، لوح «شهیدِ صادق» را منتشر کرد

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس