لوح | وعده صادق

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، براساس سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی، لوح «وعده صادق» را منتشر کرد.

لوح | روز بزرگداشت شهدا

بنیاد مکتب حاج‌قاسم،براساس قسمتی از سخنرانی شهید حاج‌قاسم سلیمانی در مراسم یادواره شهدای کن، لوح «روز بزرگداشت شهدا» را منتشر کرد.

لوح | رمضان المقاومة

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، با گرامیداشت مردم مسلمان، صبور و روزه‌دار غزه، لوح «مادران غزه» را منتشر کرد.

لوح | مادران غزه

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به پاسداست مقام مادران صبور و مقاوم غزه، لوح «مادران غزه» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس