حشدالشعبی: همه ما قاسم سلیمانی هستیم

 رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق در پنجمین سالروز پیروزی بر داعش با تاکید بر اینکه دشمنان در خفا در حال توطئه هستند، گفت همه ما در دفاع از کشور ابومهدی المهندس و قاسم سلیمانی هستیم

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس