«فرجام نیک»

سید حسن نصرالله: بر حاج قاسم، ابومهدی و همراهان شریفشان این شهادت بزرگ و این فرجام نیک مبارک باشد. همچنین این پایان زیبا که در مدرسه‌ی حسین و زینب «علیهماالسلام » به شهادت عشق می‌ورزیم و چیزی جز زیبایی نمی‌بینیم…

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس