بهره گیری از مکتب شهید سلیمانی در پیشبرد اهداف مختلف کشور

فرمانده دانشگاه جامع امام حسین(ع) گفت: شهید سلیمانی در دوران دفاع مقدس، تحولات منطقه و جبهه مقاومت تلاش‌های زیادی کرد و می‌توانیم با استفاده از شیوه‌های مکتب شهید سلیمانی کار‌ها را در حوزه‌های مختلف کشور به خوبی پیش ببریم .

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس