قهرمان منطقه

رهبر معظم انقلاب: شهید سلیمانی صرفاً قهرمان ملی نبود. قهرمان منطقه بود.

فراخوان روایت نویسی از آیین‌های بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی