لوح | شهداء علی طریق القدس

مکتب حاج قاسم به مناسبت شهادت سردار پرافتخار سپاه اسلام سیدرضی موسوی، لوح «شهداء علی طریق القدس» را منتشر کرد.

نقاشی بوم | قاب غربت

بنیاد مکتب حاج قاسم، به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت زهراء «سلام الله علیها»، نقاشی بوم « قاب غربت» را منتشر کرد.

کتیبه| پناهی جز زهراء(س) نداریم

بنیاد مکتب حاج قاسم، به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت زهراء «سلام الله علیها»، کتیبه « پناهی جز زهراء(س) نداریم» را منتشر کرد.

لوح | پناهی جز زهراء(س) نداریم

بنیاد مکتب حاج قاسم، به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت زهراء «سلام الله علیها»، لوح « پناهی جز زهراء(س) نداریم» را منتشر کرد.

لوح | حمایت از جنایت

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس نسل کشی در غزه با حمایت و مدیریت مستقیم شیطان بزرگ، لوح «حمایت از جنایت» را منتشر کرد.

لوح | نحنُ مقاومون

بنیاد مکتب حاج قاسم، براساس حماسه طوفان الاقصی، لوح «نحنُ مقاومون» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس