محبت مادری

شهید حاج قاسم سلیمانی: من قدرت او را، محبت مادری او را در هور دیدم. در قلب کانال ماهی دیدم. در وسط میدان مین دیدم…

فراخوان روایت نویسی از آیین‌های بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی