تواضع و روحیات بسیجی حاج قاسم در عنوان «جان‌فدا» دیده می‌شود

محمدرضا سرشار، نویسنده و پژوهشگر ادبی درباره انتخاب شعار سومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی گفت: این شعار، انتخاب خیلی خوبی است،‌ این فکر خیلی خوبی است که از پارسال شعار سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی از گفته‌های خود ایشان انتخاب می‌شود.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس