شهید سلیمانی سلوک و حیاتی شاعرانه داشت

شهید سلیمانی سلوک و حیات شاعرانه داشته‌اند. حاج قاسم تلاش می‌کند در مسیر صدق حرکت کند و با سلوک خاص خودش به چهره‌ای که می‌خواهد نزدیک می‌شود و برای همین هم زبانش متمایز است.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس