شهید سلیمانی الگویی برای آزادگان جهان است/ نهالی که شهید سلیمانی غرس کرد رژیم صهیونیستی را از بین خواهد برد

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: نهالی که شهید سلیمانی و همرزمانش در فلسطین غرس کردند به درخت تناوری مبدل شده که مقاومت می‌کند و رژیم صهیونیستی را نیز از بین خواهد برد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس