حاج قاسم از ابتدای زندگی در مسیر «جان‌فدا» شدن بود

مرتضی قاضی، نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس درباره انتخاب جان‌فدا، شعار سومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی گفت: جان والاترین داشته هر انسانی است و فدا کردن جان از سوی یک فرد، این سوال را ایجاد می‌کند که آن فرد چه آرمان و آرزویی داشته که ارزشمندترین دارایی‌اش را فدای آن ارزش کرده است.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس