معرفی مستند «آورتین»

مستند «آورتین»، جزئیات عملیاتی به فرماندهی شهید حاج قاسم سلیمانی، مرد میدان را روایت می‌کند.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس