معرفی مستند «قاسم»

 مستند «قاسم»، تلاش می‌کند نگاهی متفاوت به زندگی شهید سلیمانی به‌مثابه یک قهرمان ملی داشته باشد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس