حاج قاسم نماد شهادت است/ جان‌فدا بودن باعث می‌شود که خداوند به آن فرد برکت و علو و مقامی بدهد

سید مهدی ناظمی، عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی گفت: یکی از ویژگی‌های متمایز کسی که ادعای سربازی وطن دارد این است که تا آخرین مرحله این راه که قربانی شدن در راه وطن است را طی کند. البته همه کسانی که به مقام شهادت می‌رسد این ویژگی را دارد اما در میان شهدا هم برخی افراد هستند که آنقدر ویژه و متمایز هستند که نماد شهادت هستند.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس