گزارش تصویری غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم در یازدهمین روز نمایشگاه کتاب تهران (2)

غرفه انتشارات «بنیاد مکتب حاج قاسم» در سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مصلی امام خمینی(ره)، شبستان اصلی، راهرو ۲۰ ساعت بازدید از ۱۰ تا ۲۰ نمایشگاه از ۲۰ لغایت ۳۰ اردیبهشت‌ماه برپا خواهد بود.

گزارش تصویری غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم در دهمین روز نمایشگاه کتاب تهران (2)

غرفه انتشارات «بنیاد مکتب حاج قاسم» در سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مصلی امام خمینی(ره)، شبستان اصلی، راهرو ۲۰ ساعت بازدید از ۱۰ تا ۲۰ نمایشگاه از ۲۰ لغایت ۳۰ اردیبهشت‌ماه برپا خواهد بود.

گزارش تصویری غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم در دهمین روز نمایشگاه کتاب تهران (۱)

غرفه انتشارات «بنیاد مکتب حاج قاسم» در سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مصلی امام خمینی(ره)، شبستان اصلی، راهرو ۲۰ ساعت بازدید از ۱۰ تا ۲۰ نمایشگاه از ۲۰ لغایت ۳۰ اردیبهشت‌ماه برپا خواهد بود.

فراخوان روایت نویسی از آیین‌های بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی