داود جعفری

بازخوانی بخشی از وصیت نامه حاج قاسم سلیمانی توسط نوجوانان بسیجی

فراخوان روایت نویسی از آیین‌های بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی