کلیپ‌نوشت | تلاش مذبوحانه

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، براساس بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب و شهید حاج قاسم سلیمانی، کلیپ‌نوشت « تلاش مذبوحانه» را منتشر کرد.

‍  عملیات «وعده صادق» موازنه قدرت جهان را تغییر داد

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، عملیات وعده صادق را موجب تغییر موازنه قدرت در جهان دانست و گفت: جمهوری اسلامی با پاسخ کوبنده به شرارتهای رژیم صهیونیستی ثابت کرد هر کشوری بخواهد منافع ملی ایران را به خطر بیندازد بدون شک پشیمان خواهد شد.

لوح | لانه موش، دیگر امن نیست

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، براساس پاسخ کوبنده جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی، لوح «لانه موش، دیگر امن نیست» را منتشر کرد.

لوح | مسیر قدس

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، براساس پاسخ کوبنده جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی، لوح «مسیر قدس» را منتشر کرد.

لوح | چشمان بیدار

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، براساس پاسخ کوبنده جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی، لوح «چشمان بیدار» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس