نماهنگ | طفل بی‌پناه

مکتب حاج قاسم به مناسبت چهارمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی، نماهنگ «طفل بی‌پناه» را منتشر کرد.

فراخوان روایت نویسی از آیین‌های بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی