صدهزارمین نسخه کتاب زندگی‌نامه خودنوشت حاج قاسم منتشر شد

کتاب «از چیزی نمی‌ترسیدم» شامل خاطرات شهید قاسم سلیمانی از سال‌های کودکی در روستای زادگاه پدری تا میانه‌های مبارزات ضدطاغوتی سال ۱۳۵۷ است که همزمان با اولین سالگرد شهادت ایشان منتشر و در کتابفروشی‌ها و فروشگاه‌ها توزیع شد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس