«قهرمان به شکل خودم»

کتاب «قهرمان به شکل خودم» داستانی کودکانه درباره قهرمان ملی‌مان، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است.

رونمایی کتاب «کوچک‌مرد»

گزارش تصویری | تصاویر اختصاصی “بنیاد مکتب حاج قاسم” از رونمایی کتاب «کوچک‌مرد» در یکی از خانه‌های بهزیستی تهران

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس