مردمی کردن بازسازی عتبات، ایده‌ شهید حاج قاسم سلیمانی بود

مدیرعامل مجمع خیّران حرم‌ساز کشور گفت: در طول تاریخ همواره اسم سلاطین و پادشاهان در عرصه‌های بازسازی عتبات ثبت شده اما به همت شهید حاج قاسم سلیمانی امروز حرم‌های مطهر شیعیان با رویکرد مردمی در حال توسعه و بازسازی هستند.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس