رونمایی کتاب «کوچک‌مرد»

گزارش تصویری | تصاویر اختصاصی “بنیاد مکتب حاج قاسم” از رونمایی کتاب «کوچک‌مرد» در یکی از خانه‌های بهزیستی تهران

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس