لوح | عیدامسال

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۳ شمسی با تقدیم به خانواده‌های شهدای حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان، لوح «عید امسال» را منتشر کرد.

 شهید سلیمانی الگویی برای آزادگان جهان است/ نهالی که شهید سلیمانی غرس کرد رژیم صهیونیستی را از بین خواهد برد

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: نهالی که شهید سلیمانی و همرزمانش در فلسطین غرس کردند به درخت تناوری مبدل شده که مقاومت می‌کند و رژیم صهیونیستی را نیز از بین خواهد برد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس