لوح | یومُ الوَحدَة

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به مناسبت روز جهانی قدس، لوح «یومُ الوَحدَة» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس