راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان

گزارش تصویری | تصاویر اختصاصی “بنیاد مکتب حاج قاسم” از راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و مبارزه با استکبار جهانی  

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس