کارشناس مسائل دینی طی بازدید از غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم:

بنیاد مکتب حاج قاسم باید به سمت آثار کیفی بیشتر برود

حجت‌الاسلام کاشانی گفت: شهید سلیمانی نماد پهلوانی، شجاعت، هویت است و می‌تواند یک قاره آمریکا را به لرزه درآورد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مکتب حاج قاسم، حجت‌الاسلام حامد کاشانی کارشناس مسائل دینی طی بازدید از غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم در هشتمین روز از نمایشگاه بین‌المللی کتاب اظهار داشت: امیدوارم روزی در غرفه حاج قاسم حضور پیدا کنم که انتقام این شهید عزیزمان را گرفته باشیم.

وی به مردمی‌ بودن شهید حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد و گفت: باید مراقبت شود تا فضای نشر بنیاد مکتب حاج قاسم به سمت مردمی بودن پیش برود.

حجت‌الاسلام کاشانی با تاکید بر اینکه شهید سلیمانی ظرفیت بزرگی دارد، افزود: بنیاد مکتب حاج قاسم باید به سمت آثار کیفی بیشتر برود.

وی با بیان اينکه بنیاد مکتب حاج قاسم از نویسندگان برتر در آثار شهید سلیمانی استفاده کند، تصریح کرد: شهید سلیمانی نماد پهلوانی، شجاعت، هویت است و می‌تواند یک قاره آمریکا را به لرزه درآورد.

حجت‌الاسلام کاشانی یادآور شد: بنیاد مکتب حاج قاسم برای تولید بازی حاج قاسم که “تل‌آویو را فتح می‌کنیم” اقدام کند.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس