‍ دانشگاه انقلاب شهدای شاخصی همچون شهید چمران و شهید سلیمانی را تربیت کرد

استاندار لرستان تاکید کرد: کاری که حاج قاسم سلیمانی در موضوع مقاومت انجام داد در مقطعی شهید دکتر چمران بسترساز آن بود.

به گزارش بنیاد مکتب حاج قاسم به نقل از خبرنگار مهر، فرهاد زیویار در یادواره شهدای دانشجو در دانشگاه لرستان با اشاره به تعبیر امام خمینی (ره) مبنی بر جبهه دانشگاه محلی برای تحول‌آفرینی و تعلیم و تربیت در سطح عالی بوده است، اظهار داشت: دانشگاه مرجعی برای توجه به سرمایه‌های انسانی است که در راستای ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی جامعه اسلامی رسالت سنگینی برعهده دارد.
زیویار همچنین افزود: شهادت زنده ماندن است و پایان راه نیست، همان گونه که شهدای لرستان و شهدای دانشگاهی، اقداماتی تحول‌گرایانه و مبنایی انجام دادند که اگر نبودند، امروز کشور در شرایط نامطلوبی بود و فرهنگ ایثار و شهادت تعبیر نمی‌شد.

وی با بیان اینکه کاری که حاج قاسم سلیمانی در موضوع مقاومت انجام داد در مقطعی شهید دکتر چمران بسترساز آن بود، افزود: دانشگاه شهدای شاخصی همچون شهدای انقلاب، دفاع مقدس و شهدای هسته‌ای تربیت کرد.

استاندار لرستان با بیان اینکه دانشگاه، جهت حرکت جامعه را مشخص می‌کند، افزود: در دانشگاه باید به امر شهادت متفاوت نگریست؛ چراکه کار این نهاد تربیت انسان‌های متخصص و متعهد است و جهاد متفاوتی دارد.



دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس