جانشین معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستادکل نیرو‌های مسلح:

سازمان‌های رسانه‌ای کشور برای معرفی آثار انتشار باید پای‌ کار بیایند / از ظرفیت فضای مجازی غافل نشوید

جانشین معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیرو های مسلح کشور با تمجید از تولیدات محتوایی انتشارات «مکتب حاج قاسم» بر عزم رسانه‎ای در معرفی این آثار تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی انتشارات مکتب حاج قاسم، در نخستین ساعات صبح امروز امیر سرتیپ «ابراهیم گلفام» جانشین معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیرو‌های مسلح، در غرفه انتشارات «مکتب حاج قاسم» حضور یافت.

وی از شهید سلیمانی به عنوان یکی از قهرمانان بزرگ در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و حتی اقتصادی نام برد که هرانچه بایسته یک انسان جامع‌الشرایط است در وجود این شهید می‌توان سراغ گرفت.

به گفته گلفام بعد از شهادت حاج قاسم این توقع در جامعه خیلی زیاد شده که بتوانیم در تمامی این ابعاد برای مخاطبان خروجی‌های فرهنگی داشته باشیم و کتاب مهمترین خروجی فرهنگی است.

وی آثار عرضه شده در غرفه بویژه کتاب‌های مصور برای گروه سنی کودکان را آثاری ارزشمند دانست که البته هنوز خوب معرفی نشده‌اند و جا‌ دارد نهادهای رسانه‌ای کشور برای معرفی این آثار پای کار بیایند.

جانشین معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیرو‌های مسلح در خاتمه توصیه کرد از ظرفیت فضای مجازی برای معرفی آثار مکتوب به طور اخص و اندیشه و مکتب شهید سلیمانی به طور اعم استفاده کنید.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس