سرمایه‌گذاری برای ثبت خدمات شهید سلیمانی به جهان اسلام، وظیفه‌ای همگانی است

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: تعریف یک ساز و‌ کار برای تجمیع عموم ناشرانی که با محوریت شهید سلیمانی کار می‌کنند، می‌تواند در شکوفایی و نیز پرکردن خلأهای موجود بسیار اثرگذار باشد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مکتب حاج قاسم، «آیت‌الله محمود رجبی» عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، و رئیس هیئت امنای موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) برای بازدید از آثار عرضه شده پیرامون شخصیت شهید سلیمانی در غرفه «مکتب حاج قاسم» حضور یافت.

وی با تقدیر از ابتکار صورت گرفته در معرفی آثار منتشر شده ناشران مختلف با محوریت شهید سلیمانی تاکید کرد: تعریف یک ساز و‌ کار برای تجمیع عموم ناشرانی که در این حوزه کار می‌کنند، می‌تواند در شکوفایی و نیز پرکردن خلأهای موجود بسیار اثرگذار باشد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: همه ما وظیفه داریم هرچه می‌توانیم در این زمینه سرمایه‌گذاری کنیم تا شاید اندکی از خدمات بزرگی که این شهید والامقام به جهان اسلام و جامعه تشیع داشت را بتوانیم ثبت نماییم.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس