نویسنده و شاعر دفاع مقدس در بازدید از غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم:

مکتب شهید سلیمانی گنجینه‌ای است که باید هنرمندانه و متعهدانه به آن‌ نگاه کرد

اسرافیلی در بازدید از غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم، گفت: حکمت‌های بسیاری در مکتب و اندیشه شهید سلیمانی وجود دارد و ضروری است بنیاد مکتب حاج قاسم بیشتر به این‌ مهم بپردازد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مکتب حاج قاسم، حسین اسرافیلی نویسنده و شاعر دفاع مقدس طی بازدید از غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم در هفتمین روز از نمایشگاه بین‌المللی کتاب با بیان اینکه در بنیاد مکتب حاج قاسم کتاب‌های خوبی برای این شخصیت منتشر شده است، اظهار داشت: شهید سلیمانی در روح و جان مردم جایگاه دارد.

وی افزود: حکمت‌های بسیاری در مکتب و اندیشه شهید سلیمانی وجود دارد و ضروری است بنیاد مکتب حاج قاسم بیشتر به این‌ مهم بپردازد.

اسرافیلی با بیان اينکه در حوزه هنر کم‌کاری شده است، تاکید کرد: دفاع مقدس گنجینه‌ای است و باید فیلم‌های بیشتری از آن دوران ساخته شود.

وی با بیان اينکه باید از زندگی و اندیشه‌های شهید سلیمانی سریال و فیلم ساخته شود، خاطرنشان کرد: مکتب شهید سلیمانی گنجینه‌ای است که باید هنرمندانه و متعهدانه به آن‌ نگاه کرد و آن را در اختیار نسل‌های جوان و نوجوان قرار داد.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس