مدیرعامل انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس در بازدید از غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم:

نیاز به تولید محتوای بیشتر از شخصیت شهید سلیمانی در فضای مجازی داریم

محمدحسین حیدری گفت:حجم محتوایی در برخی آثار در جهت معرفی شخصیت شهیدحاج قاسم بسیار کم است

به گزارش روابط عمومی بنیاد مکتب حاج قاسم، محمدحسین حیدری مدیرعامل انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس از غرفه بنیاد مکتب بنیاد حاج قاسم بازدید کرد.

مدیرعامل انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس در حاشیه این بازدید اظهار داشت: آثار خوبی براي شهید سلیمانی چاپ شده که بیشتر به موضوع کمیت پرداخته شده است.

وی به کتاب سرو روان اشاره کرد و افزود: این کتابی نفیس است که عکس‌های خوبی در آن چاپ شده اما به لحاظ محتوایی کمتر به آن پرداخته شده است.

حیدری با بیان اینکه باید آثاری برای شهید سلیمانی کار شود که به لحاظ محتوایی ماندگار و پربار باشد، افزود: آثار منتشره باید با دقت و محتوای پربارتر برای نسل‌های آینده انجام گیرد.

وی با تاکید بر اینکه حجم محتوایی در برخی آثار در جهت معرفی شخصیت شهید حاج قاسم بسیار کم است، یادآور شد: باید یک مرجع پژوهشی با وزن متناسب به همراه عکس‌ها باشد چرا تا نسل‌های مختلف با شخصیت شهید خوب ارتباط بگیرند.

حیدری به کتاب‌های چاپ شده برای مخاطبان نسل جوان و نوجوان اشاره کرد و گفت: کتاب‌های مختص جوانان و نوجوانان خیلی مناسب است چرا که شروع به الگوسازی شخصیت شهید سلیمانی برای این نسل‌ها کرده است.

وی با بیان اینکه باید وقت زیادی را برای پژوهش، تولید و محتوا برای شهید سلیمانی گذاشته شود، خاطر نشان کرد: باید در حوزه تولید محتوا در فضاهای اینترنتی و مجازی بیشتر زمان گذاشته شود تا مخاطبین این حوزه‌ها نیز شخصیت شهید سلیمانی را بیشتر شناخته و با او انس بگیرند.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس