سرپرست وزارت آموزش و پرورش طی بازدید از غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم:

وظیفه داریم تا روش، منش و نوع مواجهه شهید سلیمانی با مسائل را به درس و فعالیت تربیتی برای نوجوان تبدیل کنیم

صحرایی در بازدید از غرفه مکتب حاج قاسم گفت: انتشارات وزارت آموزش و پرورش در جهت چاپ و توزیع کتاب‌های بنیاد مکتب در بین مدارس آمادگی دارد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مکتب حاج قاسم، رضا مراد صحرایی سرپرست وزارت آموزش و پرورش در دهمین روز از فعالیت نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران طی بازدید از غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم با تمجید از کتاب‌های منتشر شده در حوزه کودک و نوجوان اظهار داشت: انتشارات وزارت آموزش و پرورش در جهت چاپ و توزیع کتاب‌های بنیاد مکتب در بین مدارس آمادگی دارد.

صحرایی به شخصیت شهید سلیمانی اشاره کرد و افزود: ما در آموزش پرورش وظیفه داریم تا روش، منش و نوع مواجهه شهید سلیمانی با مسائل را به درس و فعالیت تربیتی برای نوجوان تبدیل کنیم.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس