نقش حاج قاسم در توقف‌ حذف‌مسئله فلسطین

اندیشمند و تحلیلگر مغربی تاکید کرد آمریکایی‌ها هرگز به اهداف خود در ترور شهید سلیمانی نرسیدند و کاملا شکست خوردند و بر عکس شهادت ایشان سبب پایه‌گذاری مکتب شهید سلیمانی شد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس